https://solardogwp.files.wordpress.com/2009/12/222.jpg?w=300

พออยู่ พอกิน พอใช้                         
พระราชทานให้ คนไทย ทั้งผอง
ภูมิปัญญา ความรู้ คู่แดนทอง             
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย

ทรงงานหนัก ไม่เคยพัก เพราะห่วงลูก   
ปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุข ลูกแจ่มใส
พวกลูกรัก ลูกห่วงพ่อ ยิ่งสิ่งใด          
ลูกขอให้ พระองค์ ทรงพระเจริญ

พระราชสมภพ ห้าธันวา มหาราช       
ไทยทั้งชาติ ตั้งจิต อธิษฐาน
ขอพระองค์ หายประชวร ในเร็ววัน      
เป็นของขวัญ ชาวไทย ได้ชื่นใจ

ขอตั้งจิต อธิษฐาน บันดาลผล            
ขอพระชนม์ ยิ่งยืนนาน ดั่งใจหมาย
ร้อยยี่สิบ พรรษา เพื่อคนไทย              
พระพลานามัย แข็งแรง ตราบนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Solardog เจ้าหมาพลังแสงอาทิตย์

Advertisements