Image

Image

 

Image

Image

Image

 

Image

บางส่วนของกระดูกแม่เป็นสีชมพู

Advertisements