แม่เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน  เวลา ๗.๔๓ (๔+๓=)
ลอยกระดูก ๗ กรกฎาคม ๗-๗ 

Advertisements