เว
ธา.

กรอด้าย; ให้เหี่ยวแห้งไป; สรรเสริญ; สำรวม

ภาระ

1.(มค. ภาร) น. ของหนัก, น้ำหนัก
ธุระที่หนัก, การงาน. ว. หนัก (เหมือน ภาร).

2.(สก. ภาร) น. ชื่อมาตราชั่งน้ำหนักมคธ ๒๐ ตุลา เป็น ๑ ภาระ.

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0

Advertisements