ภาพที่พบนี้ปรากฏที่หน้าผาภูเขาเป็นหน้าพระพักษ์ที่สวยงามมากเห็นทุกส่วนของพระพักษ์  หน้าพระพักษ์สีชมพูเห็นพระเนตรชัดเจนเห็นพระเกศาเป็นธรรมชาติดำสนิด พระองค์นิมิตไว้เป็นรูปรอยองค์ข้อที่ว่าพระพุทธรูปนั้นมีแต่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งสมัยคันธราฎเป็นต้นมาและ พระพุทธองค์ไม่ได้ทำนิมิตพระรูปไว้ให้เคารพบูชาเห็นจะไม่เป็นความจริงเสีย แล้วภาพที่ปรากฏนี่ไงคือสิ่งยืนยันว่าเกิดด้วยพุทธทรานุภาพของพระองค์ใคร สนใจติดต่อมาที่  0861306150

ภาพที่ลงนี้ไม่ค่อนชัดเจนนักแต่ภาพจริงนั้นสวยงามมาก

  Featured imageFeatured image

ภาพ นี้นำเปรียบเทียบให้ดูกับภาพที่พบที่พบที่เป็นพระรูปรอยองค์ที่หน้าผามี ลักษณะรูปพระพักษ์เเละพระเมารีคล้ายคลึงกันต่างกันตรงที่เป็นภาพวาดกับ พระรูปที่พบนั้นเป็นหินสลักรอยองค์เเผ่ดูโดดเด่นเเละสวยงามมากพบอยู่ท่าม กลางหุบเขาเเละป่าปกคลุมไว้ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานบัดนี้ถึงกาลเวลาอุบัติ ขึ้นเเล้ว

Featured image

ภาพนี้ไม่น่าจะใช่พุทธลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเเละไม่ใช่ลักษณะของคนอินเดียจึงไม่น่าใช่ภาพพระรูปของพระพุทธเจ้าที่เเท้จริง

Featured image  Featured image

 Featured image

ชาวพุทธศาสนาสนิกชนทุกท่านที่เคารพรักในปีมหามงคล2555ยุค กึ่งพุทธกาลบัดนี้ได้ถึงเวลาเเล้วที่ชาวพุทธจะได้พบกับพระรูปที่เเท้จริงของ พระพุทธองค์เพราะในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเเล้วบอกกันว่าไม่เคยเห็น พระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เเท้จริงว่าพระองค์ไม่ได้ ทำนิมิตพระรูปไว้นั้นไม่เป็นความจริงที่จริงพระองค์ได้ทำนิมิตพระรูปและ เรื่องราวของพุทธองค์ไว้มากมายแต่เราไม่พบกันเองมาหลายยุคหลายสมัยแล้วจนบัด นี้มีบางคนบางหมู่นำรูปภาพที่ไม่ใช่พระรูปที่แท้จริงของพระองค์มาให้ชาวพุทธ ดูและบางสำนักก็รังเกรียดพระพุทธรูปถึงขั้นไม่ไหว้พระพุทธรูปและทำลายพระ พุทธรูปบอกว่ายึดติดไม่ดีความจริงแล้วการไม่ยึดติดรูปกายเราก็ดีและรูปอื่น นอกกายก็ดีเขาใช้ปัญญาพิจรณาเท่านั้นไม่ต้องไปทำลายแม้ภาพพ่อแม่ของเราเรา ยังเคารพไม่กล้าเดินข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงวัตถุภาพก็ตามหรือพระสาวกของ พุทธองค์ก็ยังเคารพนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เต็มดูเหมือนยึดติดแต่ที่ จริงท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดติดโดยใช้ปัญญาเท่านั้นแต่กิริยาอาการต้อง นอบน้อม

บัด นี้ถึงรอบกาลเวลาด้วยพุทธธานุภาพที่ความจริงจะได้ปรากฏขึ้นแล้ว ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมานิมิตบอกให้ไปค้นคว้าหาหลักฐานยังสถานที่ต่างๆที่ พระองค์เสด็จมาในเมืองไทยโดยใช้เวลาสองปีแล้วบัดนี้ได้พบหลักฐานที่เกี่ยว ข้องกับพุทธองค์เป็นของจริงแท้แน่นอนมีทั้งพระรูป พระฉาย ดอกบัว ธรรมจักร ที่ปรากฏพบมีมาสมัยตั้งแต่พุทธกาลมาแล้วแต่ถูกปกปิดซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขาป่า ดงพงภัย เพื่อที่จะปรากฏความจริงให้ชาวพุทธยุครอบกึ่งพุทธกาลได้พบเห็นและเข้าถึง ความจริงเพื่อความศรัทธาและรักษาพุทธศาสนาให้ยืนยาวและไม่คาดเคลื่อน

ชาว พุทธท่านใดที่ได้มาอ่านเจอในเว็บไซต์นี้นับว่าท่านเป็นผู้มีบุญและโชคดีนัก ที่ท่านจะได้พบกับหลักฐานพระพุทธองค์ที่เป็นความจริงและพุทธบารมีอันยิ่ง ใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีแท้จริงเป็นมหามงคลชีวิตที่ได้รู้และพบเห็น เรื่องราวต่างๆที่แท้จริง ข้าพเจ้าจะได้มานำเสนอในสิ่งที่ค้นพบเป็นระยะๆ ท่านใดสนใจก็โทรมาได้ 0861306150

อ้างอิง https://sites.google.com/site/pratihariyphuththkeidelew/

Comments

Advertisements